Formandens beretning

10-11-2021

PI-København har afholdt en forsinket generalforsamling torsdag den 14. oktober kl. 17.00. Der var et lige så stort fremmøde som før corona, ca 75 medlemmer havde fundet vej. Vi hørte formandens beretning for 2020 og der blev uddelt æresbevisninger. Læs referatet her.