DPIF's Ildsjælepris

11-01-2024

Peter Sørensen har modtaget DPIF's Ildsjælepris efter indstilling fra Orienteringsafdelingens bestyrelse. Stort TILLYKKE Peter.

Peter var kaldt til et møde på sin arbejdsplads i Retten på Frederiksberg, da han blev overrasket af personale fra Rigspolitiets personaleafdeling, der overrakte ham hæderen. Han troede først, at champagnen var i anledning af nytåret, inden årsagen gik op for ham. Indstillingen blev læst op for ham, og han var tydeligvis rørt:

Peter har gennem stort set hele sin politikariere været et stort aktiv for orienteringssporten.

Da han først havde stillet cyklen til fordel for orienteringssporten, blev han hurtigt en habil løber og kom på politilandsholdet, men var ved siden af også aktiv i foreningsarbejdet, hvor han også i nogle år var formand i Orienteringsafdelingen, der dengang hed Orienterings- og Feltsportsafdelingen.

Peter har altid ydet en stor indsats ved vores arrangementer. Foruden utallige gange at have været banelægger og stævneleder har Peter også taget initiativ til mange fornyelser og forbedringer. Peter byder altid ind med sin hjælp i god tid, så der er styr på planlægningen.

Som noget af det første, Peter indførte, var bl.a. et kreativt og anderledes løb op mod jul, og det var ham, der indførte ”Klipfiskerprisen”, hvor der de første år også fulgte en platte med til ”vinderen”, der var den, der havde gjort sig mest uheldigt bemærket med at fejle under et eller flere orienteringsløb.

Peter var forud for sin tid, da han for snart mange år siden tog initiativ til et byorienteringsløb fra Station Bellahøj – dengang St. 3. Byorienterinsløb og sprint er nu en integreret del af orienteringssporten.

Det var Peter, der tog initiativ til, at afdelingen lavede tre sammenhængende løb i løbet af foråret: Københavner Cup 1-3. Der kåres individuelle vindere, men også en samlet vinder i de enkelte klasser, og det var Peters overbevisning, at det kunne motivere flere til at deltage i alle løbene. Peter sørgede også for, at der blev lavet trøjer med logo til hjælperne, og vi arrangerer stadig efter mere end 12 år Københavner Cup, hvor Peter altid tilbyder at være en af de bærende kræfter.

Peter tog i 2021 initiativ til, at afdelingen fik eget Sport Ident-materiel, så vi havde udstyr til selv at arrangere mindre løb med elektronisk tidtagning. Han brugte tid på at sætte sig ind i, hvordan systemet fungerer, og han stod selv for afviklingen af det første løb for kollegaer på Amager Fælled.

Vi har gennem en ubrudt årrække på nu syv år lavet et byorienteringsløb på Bornholm med stor succes, og her har Peter også været en uvurderlig hjælp. Fra først at have været stævneleder har han de seneste år været den, der har sørget for, at alt materiellet har været klar og til stede ved stævnet. Peter har i den forbindelse fået flere gode idéer og brugt sine håndværksmæssige færdigheder til at forbedre flere af de ting, der bruges ved vores stævner.

Peter er også en flittig formidler via Facebook, hvor han flittigt lægger resultater op fra diverse løb – også selv om han ikke selv har været med. Han agiterer også for deltagelse i diverse løb, og havde det ikke været for hans ihærdige opmuntring til deltagelse i divisionsmatcherne i år, havde klubben nok ikke kunnet stille så mange løbere, og så var vi måske ikke rykket op i 4. division.

Kort sagt: uden Peter ville Orienteringsafdelingen ikke være den samme.