Æret være Kurts minde

16-06-2023

Mindeord om Kurt Olsen

af tidligere næstformand i DPIF, Gunnar Andersen

En markant idrætspersonlighed i Dansk Politiidræt er ikke mere blandt os. Torsdag den 13. april gik Kurt Olsen bort efter kort tids sygdom. Kurt Olsen blev født den 10. april 1935 og var således netop fyldt 88 år.

Kurt var allerede ved sin ansættelse i politiet i København i 1956 en dygtig idrætsmand, hvor det især var håndboldsporten, der havde en stor plads i hans hjerte. Også fodbold var han ganske god til og det så man straks ved hans ansættelse, så her blev der hurtigt plads til Kurts boldspilsmæssige kvaliteter, hvor det især var på PI-Københavns 1. hold i håndbold Kurt markerede sig.

Kurt ville dog mere end blot være en del af spillet på banen og viste hurtigt interesse for at tage del i det organisatoriske, og hvad var mere naturligt end at rette blikket mod PI-København, og mod håndboldsporten. Han blev hurtigt en del af PI-Københavns håndboldafdeling og senere dets formand.

Kurt Olsen gjorde under hele sin ansættelse tjeneste ved Københavns Politi, hvor han startede sin tjeneste hos ordenspolitiet på Station 2. På Station 2 blev han valgt til årets idrætsmand i sæsonen 1961-62.

Efter en tid hos ordenspolitiet, søgte Kurt til efterforskningen og kriminalpolitiet, hvor han pensioneredes fra stillingen som kriminalinspektør og som en markant leder i Københavns kriminalpoliti. I en periode før han fik lederstillinger i politiidrætten, var Kurt Olsen også sekretær for Dansk Kriminalpolitiforening.

Her i disse spalter skal vi dog især mindes Kurt Olsens indsats som idrætsleder, hvor han som nævnt hurtigt gled ind i håndboldudvalget i PI-København og kort efter blev dets formand.

Kurts kvaliteter som idrætsleder blev kendt og det var også det at organisere og få tingene til at ske, der drev ham.

Allerede i 1965 blev han indvalgt i DPIFs håndboldudvalg og da PI-København i 1973 skulle have ny næstformand, var det naturligt at pege på Kurt Olsen.

Samme år skete der også skifte på formandsposten i DPIF, og det resulterede i, at også DPIF skulle finde en ny næstformand. Valget faldt på Kurt Olsen som ny næstformand og således i 1973 indvalgt i Dansk Politiidrætsforbund og i forbundets største politiidrætsforening PI-København. Noget af et skulderklap.

Allerede to år senere i 1975 stod PI-København for at skulle vælge ny formand og det naturlige valg var næstformanden Kurt Olsen.

Perioden herefter vidner om et fortsat stort engagement i idrætslige anliggender – både i PI-København og i DPIF, hvor det fra han valgtes til næstformand og frem til næste formandsvalg i idrætsforbundet, stod klart for alle at arvefølgen til formandsposten var sikret.

Kurt blev da også valgt til DPIFs formand i 1979, hvor Søren Kreinøe valgte at stoppe.

Kurt fortsatte som formand for PI-København frem til 1982, hvor Vilhelm Jensen afløste ham på denne post.

Kurt var således næstformand og siden formand i DPIF fra 1973-74, hvor der blev indgået samarbejdsaftale med selskabet Nordisk Kriminalreportage om at udgive en bog i de nordiske lande, indeholdende artikler om kriminalsager i Norden og skrevet af de efterforskere der havde medvirket under sagernes opklaring.

Det blev over årene en stor succes og medvirkede helt frem til efter årtusindskiftet til at sikre det økonomiske fundament i Dansk politiidræt og også i de øvrige nordiske politiidrætsforbund. En i alle henseender visionær ide, der gjorde Dansk Politiidrætsforbund i stand til at udvikle dansk politiidræt og arrangere og yde tilskud til op imod 17 danske politimesterskaber om året i lige så mange forskellige idrætsdiscipliner.

Kurts visioner for politiidrætten rakte ud over Danmark og Norden, hvor man også nød godt at Kurts virke som idrætsleder. Aktiviteter i Skandinavisk/Nordisk regi havde fundet sted igennem en lang årrække, og blev formaliseret ved stiftelsen af Nordisk Politiidrætsforbund i 1969 og siden udviklet stærkt op gennem de næste 20-25 år, hvor der blandt formændene i de nordiske lande sad personer, der havde stærke følelser for den nordisk politiidræt.

Kurt blev også hidkaldt til Island op til dette forbunds stiftelse i 1982, idet de ønskede hans medvirken til udarbejdelse af stiftende vedtægter m.m. og også fordi der var et nært samarbejde mellem de islandske og danske politiidrætsfolk.

I det Europæiske Politiidrætsforbund (USPE) regi blev Kurt indvalgt på vicepræsidentposten i 1980 og bestred denne frem til 1984, hvor han overtog præsidentposten i perioden 1984-86.

Kurt afsluttede sit virke i Dansk Politiidrætsforbund i 1997 efter 18 år som formand, hvor han lod sig pensionere kort efter, og dermed til dato den længst siddende formand i DPIF.

Det tør vel være overflødigt at nævne, at Kurt har modtaget alle danske og nordiske landes højeste æresbevisninger for sin lange og dygtige indsats for både dansk og nordisk politiidræt.

Tak for indsatsen Kurt.

Æret være Kurts minde.