En stor aktiv idrætsmand er gået bort

22-04-2022

Onsdag den 30. marts 2022 fik PI-København den meget triste meddelelse, at foreningens mangeårige medlem, Vilhelm Georg Jensen, tirsdag aften efter kort tids sygdom stille var sovet ind.

Vilhelm har i en menneskealder været et utroligt aktiv for Politiets Idrætsforening – København og for Støtteforeningen PI-Københavns Venner og Dansk Politiidrætsforbund.

Vilhelms store sportsinteresse var, som alle ved, håndbold, og allerede kort efter sin ansættelse i politiet, var han at finde på idrætsforeningens håndboldhold som et stort aktiv, og der gik heller ikke lang tid, før han også blev medlem af håndboldafdelingens bestyrelse, hvor han var næstformand.

Vilhelm studerede også reglerne for håndbold, og det medførte, at han over tid først blev håndbolddommer i de danske turneringer, men også senere blev international dommer, hvor han som anerkendt dommer, gennem flere år dømte håndboldkampe sammen med sin makker i de fleste europæiske lande.
Vi har i idrætsforeningen hørt mange historier fra Vilhelm om hans oplevelser som

international dommer, og det har helt sikkert været store oplevelser, han har haft gennem mange år.

Men at være næstformand i håndboldafdelingen var ikke nok for Vilhelm, han engagerede sig mere og mere i de administrative opgaver, og inden længe blev han opfordret til at lade sig vælge ind i PI-Københavns forretningsudvalg som næstformand, en opgave han påtog sig på fornemste vis.

Sammen med det øvrige forretningsudvalg var han med til at repræsentere PI-København ved utallige danske, nordiske og europæiske politimesterskaber, og samtidig med det dømte han fortsat håndbold både til De Danske Politimesterskaber, men fortsat også internationalt. Alle kendte Vilhelm for hans kærlighed til håndbold.

PI’s daværende formand, Kurt Olsen, blev på et tidspunkt valgt som formand for Dansk Politiidrætsforbund, og intet var mere naturligt, end at Vilhelm skulle overtage posten som formand for Politiets Idrætsforening – København, en post han bestred fra 1982 til 1996

Det blev de forskellige rejser ikke mindre af, og han repræsenterede PI-København på fornemste vis ved alle de Danske Politimesterskaber i hele landet, ligesom han som en naturlig ting også kom til at sidde i hovedbestyrelsen i DPIF.

Vilhelm valgte på et tidspunkt, at nu måtte der nye kræfter til som formand for PI, men hans interesse for politiidrætten stoppede ikke her.
Han fortsatte sit engagement i Støtteforeningen PI-Københavns Venner, hvor han indtil for nylig var næstformand.

For Vilhelm store indsats er han da også blevet hædret med alle de anerkendelser, der findes i PI-København og Dansk Politiidrætsforbund.

Vilhelm modtog PI’s æresnål i sølv i 1977,- guldnålen i 1989, PI’s jubilæumsfad i 1993 og i 1995 blev han tildelt Dansk Politiidrætsforbunds guldnål.
I 1996 til han udnævnt til æresmedlem af PI-København, den fornemste hæder en PI-Københavner kan få, en ære han var meget stolt af og som var utroligt velfortjent.

PI-København – Støtteforeningen og DPIF vil med disse mindeord sige tak til Vilhelm for hans store arbejde for alle foreningerne.

Æret være Vilhelm Georg Jensens minde.